Ackreditering

Skövde Kylteknik AB, 556607-6476, är ackrediterat som kontrollorgan för trycksättning med gas.
Ackrediteringsnummer 5704
Kontrollorganet är ackrediterad enligt den internationella standarden ISO/IEC 17020 (C)
Styrelse för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC genomför regelbunden tillsyn och bedömning för att bekräfta att följande krav på ackreditering uppfylls.
Länk till SWEDAC officiella hemsida. klicka här.