Service & Underhåll

Vi på Skövde kylteknik har många års erfarenhet av att serva kylanläggningar. Det tillsammans med hög tekniks kompetens hos personal.

Vi servar anläggningar inom kyla och värme. För verksamheter inom industrikyla, kommersiell kyla , livsmedelskyla , där det är viktigt att anläggningen är i drift och att driftstopp blir så kort som möjligt, därav är en kontinuerlig service av anläggning är av stor vikt.

Service Komfortkyla

Komfortkyla används vanligtvis för att skapa en behaglig inomhusmiljö i kommersiella och privata fastigheter, som kontor, bostäder, hotell och köpcentrum. Det är viktigt att dessa system fungerar effektivt för att ge en behaglig temperatur och luftkvalitet. Reguljär service inkluderar rengöring av filter och spolar, köldmedium kontroll, kalibrering av termostater och övervakning av kylaggregatens prestanda.

Service Industrikyla

Industrikyla används inom olika branscher för att kyla och förvara produkter, material och utrustning. Exempel på detta är kylning i livsmedelsindustrin, kemisk industri och medicinsk forskning. Dessa system är ofta mer komplexa och kräver noggrann övervakning. Service och underhåll omfattar inspektion av kompressorer, kondensorer, expansionsventiler och kontroll av läckage i rörsystem.

Service Värmepumpar

Värmepumpar är energieffektiva system som kan användas för både uppvärmning och kylning av byggnader. För att fungera effektivt och leverera önskad prestanda behöver värmepumpar regelbunden service. Detta inkluderar kontroll av kompressor, kondensor, värmeväxlare och cirkulationspumpar. Dessutom rengörs och kalibreras systemet för att säkerställa att det fungerar optimalt oavsett om det är i uppvärmnings- eller kylningsläge.

Service Kyl och frysrum

Frysrum är av kritisk betydelse för att bevara känsliga produkter och livsmedel. Eftersom temperaturen i dessa utrymmen är mycket låg, är det extra viktigt att säkerställa att kylsystemet fungerar korrekt och konsekvent. Service av frysrum inkluderar kontroll av kylsystemet, rengöring av avfrostningssystemet, inspektion av dörrtätningar och övervakning av temperaturavvikelser.

Teckna avtal med oss

Oavsett vilken typ av kylteknik som används är det bäst att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller service och underhåll. Att ha ett avtal med en pålitlig kyltekniker eller serviceföretag kan hjälpa till att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas i tid, vilket minimerar risken för oväntade driftstopp och optimerar kylsystemens prestanda. Genom att prioritera service och underhåll kan vi maximera livslängden och effektiviteten hos våra kylsystem samtidigt som vi minimerar driftkostnaderna och miljöpåverkan.

Som avtalskund kan du också få tillgång till vår beredskap – året runt, dygnet runt för att
säkerhetsställa driften av din anläggning och om driftproblem uppstår. 
Jour 7/24 telnr: 0500-451206